Kakovostna čistilna naprava

Kakovostna čistilna naprava

Kakovostna čistilna naprava

05. November 2019

Čistilna naprava je namenjena za prečiščevanje odpadne vode iz gospodinjstva. Če bivate na lokaciji, kjer ni primerno urejenega kanalizacijskega omrežja, morate za odvajanje odpadne vode poskrbeti sami, torej s čistilno napravo.

Ker gre pri nakupu čistilne naprave za večjo finančno investicijo, mora biti nakup take naprave zelo dobro premišljen. Naprava mora biti čim bolj kakovostna in učinkovita, da bo delovala dolgo časa.  

Zagotovite si najboljšo napravo za čiščenje odpadne vode

Pri nas je ponudba čistilnih naprav kar velika, za vas pa je zagotovo najpomembneje, da si izberete tako, ki povsem ustreza standardom. Preden se odločite za nakup izbrane čistilne naprave, preverite, ali naprava vsebuje vso potrebno tehnično dokumentacijo. Ta mora vključevati tudi izjavo o skladnosti. V njej so namreč navedeni bistveni podatki o proizvajalcu, opis naprave in standardov, ki jih čistilna naprava izpolnjuje. Vključeni so še podatki o učinku čiščenja.

Pri nakupu morate prav tako prejeti potrebna navodila za samo vgradnjo, obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave.

Sicer pa na trgu lahko izbirate čistilne naprave, ki so namenjene za prečiščevanje odpadnih voda iz večjih ali manjših skupnosti, na primer iz večstanovanjskih stavb, vasi, šol, kampov ter podobno, za katere velja, da niso priključene na javno kanalizacijsko omrežje. Zelo pomembno je tudi to, da je izbrani sistem za čiščenje enostaven za vzdrževanje, preprost, ne preveč občutljiv na raznovrstne spremembe in nenazadnje tudi cenovno dostopen.

Top