Lovilci maščob

Separatorji-ločevalci masti in olja po EN 1825 ter koalescenčni lovilci olj in lahkih tekočin ( bencini… ) po standardu EN 858-1 in EN 858-2.

Lovilci olj se uporabljajo vsepovsod, kjer obstaja možnost, da bi mineralna olja prišla v reke, potoke, jezera – ribnike, podtalnico, zemljino oz. naravo. Mineralna olja so organske nepolarne spojine ogljika in vodika, gostota ? < 1g/cm3 (plava na vodi) in sem po večini uvrščamo dizel, biodizel, nafto, benzin, motorno, hidravlično, strojno, transformatorsko, kurilno olje in olje za menjalnike, reduktorje, sintetična maziva, itd … Mineralna olja nastajajo zaradi prometa, razlitja, puščanja rezervoarjev goriv in drugih agregatov na mestih zunanjih in notranjih utrjenih površinah parkirišč, garaž, skladišč, … Sestavni deli lovilca lovilca olja:dovodna odprtina, jašek, iztočna odprtina, koalescenčni filter.

Kako deluje lovilec olja? Umazana voda priteče iz parkirnih prostorov v usedalnik lovilca. V usedalniku se zadržijo pesek, mulj in ostale snovi, ki ne plavajo na vodi. V usedalniku se te snovi usedajo.Voda pomešana z olji in ostalimi gorivi priteče v seperacijski del lovilca olja. V seperacijskem delu je nameščen koalescenčni filter, kateri loči olja in ostale snovi od vode. Očiščena voda teče dalje v ponikalnico. Olja in ostale snovi se nabirajo na koalescenčem filtru, ki ga je potrebno čistiti. Dodatna oprema za koalescenčne lovilce : nepovratni ventil, javljalnik polnosti, …

Oljne separatorje uporabljamo, kadar imamo predpisano obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05.

Lovilci olja in maščob

Gravitacijski lovilci olja in maščob po standardu EN 858-2

Oljne separatorje uporabljamo, kadar imamo predpisano obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05.

Lovilci maščob za gostinske objekte

Oljne separatorje uporabljamo, kadar imamo predpisano obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN 858-1, SIST EN 858-2 in pravilnikom o Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja Uradni list RS 47/05.

Galerija

Top